Kisah Yesus

Maka ketika Isa mengetahui keingkaran Bani lsrail dia berkata:

“Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?”
Para sahabat setianya menjawab: “Kamilah penolong Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ya Tuhan Kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan Kami telah mengikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi”


Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya


Ingatlah ketika Allah berfirman, “Wahai Isa! Sesungguhnya Aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada-Ku kembalimu, lalu Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan.”

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0 comments on “Kisah YesusAdd yours →

Komentarnya?

%d bloggers like this: