sombong boleh, ini konsekuensinya

“Tidak akan masuk SURGA seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat SOMBONG meskipun hanya sebesar biji khardal (sejenis biji-bijian yang sangat kecil).

Dan tidak akan pula masuk NERAKA bagi seorang yang di dalam hatinya terdapat IMAN meskipun sekecil biji (yang sangat kecil).”

Hadits semakna juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Salamah bin Al Akwa’ dan Abu Sa’id
(HR.TIRMIDZI no.1921 shahih)

0 comments on “sombong boleh, ini konsekuensinyaAdd yours →

Komentarnya?

%d bloggers like this: